English Site

Cynllun Cenedlaethau'r Dyfodol Rhys

Mae Rhys am i bob person ifanc yn Aberconwy beidio â gorfod delio â phroblemau o genedlaethau'r gorffennol. Mae am roi diwedd ar basio'r bwc.

Mae am sicrhau bod cyflogau'n decach, nad yw'r argyfwng hinsawdd yn cael ei anghofio amdano a sicrhau bod yr argyfwng Iechyd Meddwl yn cael ei drin.

Cliciwch ar y pynciau isod i ddarganfod beth mae Rhys wedi'i gynllunio.

Synidadau Rhys