English Site

Arolygon

Mae'n bwysig i ni, bod ffordd haws i chi cael rhoi gwybod i ni am beth sy'n digwydd yn eich ardal chi. Mae'r arolygon isod wedi'u cynllunio i helpu.Down Arrow on Twitter Twemoji 2.2.1

Arolwg 60 eiliad Rhys

Rhowch wybod i Rhys am beth sy'n digywdd yn eich hardal chi.


Arolwg Busnes

Rydyn ni am wybod sut mae COVID wedi effeithio eich busnes.


Am gael poster am yr etholiad?

Os ydych chi am i boster arddangos yn eich gardd neu ffenestr, rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio ein taflen gofrestru isod.


Arolwg trosedd lleol 2021

Rydym am wybod am droseddu yn eich ardal.