English Site

Siôm Prydau Ysgol y Torïaid


rhys_jones_free_school_meals

Pleidleisiodd AS Ceidwadol Aberconwy Robin Millar yn erbyn estyn cefnogaeth prydau ysgol am ddim i blant bregus yn Lloegr.

Byddai cynnig yr wrthblaid wedi ymestyn y ddarpariaeth o brydau ysgol am ddim i ddisgyblion cymwys dros y cyfnod gwyliau hanner tymor.

Yng Nghymru, mae Gweinidog Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, wedi gwneud atal newyn plant yn ystod argyfwng COVID-19 yn flaenoriaeth trwy barhau prydau ysgol am ddim trwy wyliau'r ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021 ac ymestyn cefnogaeth i blant cymwys na allant fod yn yr ysgol, oherwydd yr angen am gysgodi neu hunan-ynysu. Mae'r gweithredoedd hyn wedi cael eu canmol gan bêl-droediwr Manchester United ac ymgyrchydd tlodi bwyd Marcus Rashford.

Wrth sôn am bleidlais ysgytwol Robin Millar, dywedodd ymgeisydd Democrat Rhyddfrydol Cymru dros Aberconwy Rhys Jones :

“Ledled y DU mae pobl yn brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd wrth i’r pandemig coronafirws barhau i darfu ar ein bywydau beunyddiol.

“Mae dewisiadau pleidleisio diweddar Robin Millar yn dangos esgeulustod digywilydd i deuluoedd sy’n ei chael yn anodd. Er bod Kirsty Williams yn y Senedd wedi bod yn sicrhau na ddylai tlodi olygu newyn i’n plant mwyaf difreintiedig, mae ein AS wedi dewis gwrthod cyllid i blant dros y ffin a allai eu hatal rhag mynd yn llwglyd. Rwy’n siomedig iawn yn ein AS. ”


Share this post on social media: