English Site

Achub Ein Strydoedd Mawr

  • Cael gwared ar gyfraddau busnes, sy'n disgyn anoddaf ar fusnesau newydd, cwmnïau bach, a busnesau sy'n profi anawsterau ac sy'n rhoi mantais annheg i fanwerthwyr ar-lein. Byddai dileu cyfraddau busnes yn ysgogi buddsoddiad ac yn anadlu bywyd newydd i'n strydoedd mawr. Mae Llafur a'r Ceidwadwyr ill dau wedi cydnabod ar wahanol bwyntiau pa mor hen ffasiwn yw cyfraddau busnes, ond mae'r ddau yn parhau i gefnogi'r system drethiant analog hon yn yr oes ddigidol.

  • Cronfa Trefi Cymreig newydd, gan ymrwymo £ 500m dros y 5 mlynedd nesaf i fuddsoddi yn nyfodol canol ein trefi a'n strydoedd mawr.

  • Premiwm Creu Swyddi, yn gwrthbwyso costau cychwynnol recriwtio a hyfforddi trwy grant sector cyhoeddus i fusnesau sy'n edrych i dyfu.

  • Pecyn o grantiau premiwm ymlaen llaw i fusnesau bach a meicro sydd wedi'u heithrio o gymorth y llywodraeth hyd yn hyn.

  • Gwthiwch adeiladau gwag yng nghanol y dref i gael eu hail-bwrpasu yn ganolbwyntiau cymunedol newydd, fel ‘gorsafoedd gweithio o bell’ a hybiau cychwyn i helpu i ddod â bywyd yn ôl i mewn i strydoedd uchel.

  • Annog banciau i rannu adnoddau, gan gynnwys eu hadeiladau ffisegol. Cadw bancio yn hygyrch i'r rhai sydd wedi'u gwahardd yn ddigidol.

  • Hyrwyddo opsiynau teithio egnïol i ganol trefi (beicio, cerdded ac ati) yn ogystal â gwyrddu ein trefi.