English Site

Post Nadolig Am Ddim i Gartrefi Gofal

Mae Rhys Jones a'r Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy yn galw ar y Post Brenhinol i ganiatáu i bobl anfon cardiau a pharseli at anwyliaid yng nghartrefi gofal am ddim am weddill y flwyddyn.

Mae'r achos o Goronafeirws wedi gadael nifer o'r 400,000 o bobl sy'n byw yng nghartrefi gofal heb unrhyw cysylltiad â'u hanwyliaid.

Byddai cyflwyno postio am ddim yn gysur mawr i lawer o bobl - trwy helpu teulu a ffrindiau i gadw cysylltiad yn ystod cyfnod sydd yn gallu bod yn amser uni

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats will use your contact details to send you information on the topics you have requested. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy at www.libdems.org.uk/privacy To exercise your legal data rights, email: [email protected].

Byddwn yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad wrth gyflwyno'r ddeiseb i'r Post Brenhinol.