English Site

Post Nadolig Am Ddim i Gartrefi Gofal

Mae Rhys Jones a'r Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy yn galw ar y Post Brenhinol i ganiatáu i bobl anfon cardiau a pharseli at anwyliaid yng nghartrefi gofal am ddim am weddill y flwyddyn.

Mae'r achos o Goronafeirws wedi gadael nifer o'r 400,000 o bobl sy'n byw yng nghartrefi gofal heb unrhyw cysylltiad â'u hanwyliaid.

Byddai cyflwyno postio am ddim yn gysur mawr i lawer o bobl - trwy helpu teulu a ffrindiau i gadw cysylltiad yn ystod cyfnod sydd yn gallu bod yn amser uni

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats may use the information you provide, including your political opinions, to further our objectives and share it with our elected representatives. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy: www.libdems.org.uk/privacy You can exercise your rights and withdraw your consent to future communications by contacting us: [email protected] or: DPO, Lib Dems, 1 Vincent Square, SW1P 2PN.

Byddwn yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad wrth gyflwyno'r ddeiseb i'r Post Brenhinol.