English Site
< Back

Patricia Hart

Y Cynghorydd Patricia Hart

Ar hyn o bryd rwy'n cynrychioli Ward Pensarn ar Gyngor Tref Conwy. Rwyf hefyd yn ymddiriedolwr i Ymddiriedolaeth Goffa John Ronald Cunningham sy'n cronfa elusennol i gynorthwyo trigolion yr ardal gyda materion iechyd ac i gynorthwyo i ariannu addysg pobl ifanc yr ardal. O fewn y cyngor tref rwy'n eistedd ar y Pwyllgor Staff, y Pwyllgor Dinesig a'r Pwyllgor Nadolig.

Ein Tîm