English Site

Ein Tîm

Eich Cynrychiolwyr

Rydym yn eich cynrychioli o fewn lefel San Steffan a llywodraeth leol

Aelodau Ychwanegoll

Yn ogystal â'r aelodau uchod, rydyn ni'n eistedd ar y pwyllgor i oruchwylio rhedeg Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy o ddydd i ddydd ond nid ydynt yn gynrychiolwyr etholedig mewn unrhyw swydd gyhoeddus. Rydyn ni i gyd yn angerddol am y Democratiaid Rhyddfrydol ac yn gwirfoddoli ein hamser yn rhydd.