English Site

Dem Rhydd Aberconwy yn dewis Ymgeisydd i'r Senedd

Mae'n bleser mawr gen i gyhoeddi bod Jason Edwards wedi'i ddewis i ymladd sedd etholaeth Aberconwy yn etholiadau'r Senedd i'w cynnal ym mis Mai 2021 ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy.

Fel y gwyddoch, Jason oedd ein hymgeisydd yn yr etholiad cyffredinol ym mis Rhagfyr y llynedd, lle lwyddodd i bron a dwblu ein pleidlais ac i sicrhau ein bod yn cadw'n hernes. Mi adeiladodd tim fach ac ymroddgar o aelodau i gefnogi'r ymgyrch ac rwyf mor falch o'r teyrngarwch mae pob un ohonynt wedi'i ddangos tuag ato.

Mae Jason yn wir Pencampwr Cymuned - yn ystod argyfwng Covid-19 mae o wedi canolbwyntio ei amser, sgiliau a'i rinweddau arwain tuag at weithio efo tim Banc Bwyd Penmaenmawr er mwyn dosbarthu bwyd i'r rhai sydd mewn wir angen cymorth yn yr cyfnod anodd yma.

Wrth dderbyn yr enwebiad, dywedodd Jason “Mae hwn yn gyfle gwych i adeiladu ar yr enillion a wnaethom yn ystod yr Etholiad Cyffredinol. Mae'n hanfodol ein bod yn parhau â'n gwaith ailadeiladu ac i ddangos Aberconwy fod rhyddfrydiaeth yn fyw ac yn iach yn ein cymunedau. Dim ond os cymerwn i gyd gam ymlaen y byddwn yn symud ymlaen, a fy ngobaith yw y cymerwn y cam hwnnw gyda'n gilydd.”

Rwyf yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'i dim eto yn ystod y misoedd yn arwain at etholiadau'r Senedd. Os hoffech ymuno efo fo - a fi - llenwch y bonyn isod a'i ddychwelyd at Jonathan Patchett, Swyddog Aelodaeth a Data - [email protected] 

Diolch yn fawr.

Christine Humphreys

Cadeirydd Dros Dro, Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy


Fedrwch chi helpu ymgyrch Jason?

Gallaf ddosbarthu taflenni / arddangos poster / fod yn ran o dim canfasio / helpu gyda gwaith swyddfa
Gwirfoddolwr

Gallaf wneud rhodd
Rhoddwch

Mae ymgyrchoedd a taflenni yn costio pres! Os hoffech wneud rhodd i'r ymgyrch, a fasech chi mor garedig a wneud sieciau allan i Dem Rhydd Aberconwy a'u hanfon at ein Trysorydd, Katherine Lewis, 8 Vicarage Avenue, Llandudno, LL30 1PS. Cofiwch gynnwys y bonyn efo'ch enw a chyfeiriad. Diolch yn fawr.