English Site
< Back

Roger Roberts

Arglwydd Roberts o Llandudno

roger_roberts_2.jpgGaned 23 Hydref 1935, ddysgwyd (John) Roger Roberts yn Ysgol Ramadeg John Bright, Llandudno, Coleg Prifysgol Gogledd Cymru a Choleg Methodistaidd Handsworth, Birmingham. Yn Weinidog Methodistaidd er 1957, roedd y Parch. Roberts yn Weinidog Arolygol yn Llandudno am ugain mlynedd cyn dod yn Weinidog ar Eglwys Dewi Sant (Cymru Unedig), Toronto.

Mae'r Parch. Roberts wedi bod yn gadeirydd Papur Newydd Siarad Aberconwy i'r Deillion, yn ymddiriedolwr y Gronfa Angen Dynol ac yn aelod o fwrdd y Ganolfan Ddiwygio. Mae'n arbennig o falch ei fod wedi bod yn llywydd hirhoedlog Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a, chyn hynny, plaid Ryddfrydol Cymru. Roedd y Parch. Roberts hefyd yn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar Gyngor Bwrdeistref Aberconwy a safodd fel ymgeisydd ar gyfer etholaeth Conwy bum gwaith.

Heddiw, mae ei swyddi’n cynnwys bod yn llywydd Cymru Rhyngwladol, llywydd anrhydeddus Bite The Ballot, Lib Dems for Seekers of Sanctuary (LD4SOS) a Chyfeillion Barka UK ac is-lywydd Eisteddfod Cerddoriaeth Ryngwladol Llangollen.

Mae ei ddiddordebau seneddol allweddol yn cynnwys ymgysylltu democrataidd ieuenctid, diweithdra, lloches, ymfudo a materion Cymru. Mae'n ŵr gweddw gyda thri o blant ac yn byw yn Landudno. Ei lyfr diweddaraf yw 'Hel Tai'.

Ein Tîm