English Site
< Back

Katherine Lewis

Trysorydd / Swyddog Codi Arian

Rwy'n wir Ddemocrat Rhyddfrydol a'r materion sydd agosaf at fy nghalon yw:

  • Cydraddoldeb
  • Cyfiawnder
  • Ymladd Tlodi
  • Aros yn yr UE ac i gadw'r heddwch

Sefais dros Gyngor Tref Conwy yn y gorffennol yn ward Deganwy.

Rydw i wedi bod yn gynghorydd busnes ers 15 mlynedd yn gweithio gyda Busnes Cymru a nawr gyda Syniadau Mawr Cymru. Rwyf hefyd yn gyfrifydd FCCA cymwys. Mae gen i gymwysterau mewn Busnes, Rheoli Arlwyo a Chyfrifyddiaeth yn ogystal â Seicoleg. Rwy'n mwynhau fy ngwaith a'm diddordebau yn fawr, gweld pobl, cychwyn bywydau mentrau cyffrous newydd, ac rwy'n falch iawn o rhoi gymorth!

Rwy'n mwynhau cerddoriaeth ac yn gallu chwarae Piano, Ffidil, Soddgrwth, Ffliwt, Oboe, Clarinet a'r Delyn. Rwy’n hoff iawn o Shakespeare a The Prisoner (a ffilmiwyd yn Portmeirion).

Rwy'n ymwneud â llawer o fentrau ledled Gogledd Cymru, ac mae gen i fusnesau fy hun hefyd.

Ein Tîm