English Site

Swyddi

  • Cyflwyno Premiwm Creu Swyddi, yn gwrthbwyso costau cychwynnol recriwtio a hyfforddi trwy grant sector cyhoeddus i fusnesau sy'n edrych i dyfu.

  • Hawliau cryfach i weithwyr ofyn am weithio hyblyg a gweithio gartref o'r diwrnod cyntaf o gyflogaeth.

  • Strategaeth ryngwladol dan arweiniad busnesau bach a chanolig i adeiladu brand byd-eang cryf i Gymru, gan roi mynediad i fusnesau i rwydweithiau masnach rhyngwladol, cyfleoedd allforio a buddsoddiad.

  • “Cyflwyno prentisiaethau o ansawdd uchel, lle mae amser ar gyfer hyfforddiant ffurfiol yn cael ei amddiffyn, mewn ystod o feysydd gan gynnwys yr economi werdd.”

  • Cefnogi cyflogaeth yng nghanol y dref trwy ddileu ardrethi busnes.

  • Buddsoddi mewn creu swyddi gwyrdd newydd, medrus, â chyflog uchel i ddod â chyflogaeth mewn gweithgynhyrchu a thechnoleg yn ôl i Gymru, gan gynnwys yn nhrefi mawr Sir Drefaldwyn fel y Drenewydd, y Trallwng a Machynlleth.

  • Sicrhau bod gan bob cymuned fynediad at fand eang cyflym a signal ffôn symudol, gan ddileu'r mannau drwg erbyn 2025.