English Site

Rhowch Seibiant i Ofalwyr Aberconwy


Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar y Llywodraeth i “roi seibiant i ofalwyr”, trwy roi cyllid brys ar unwaith i gynghorau a fydd yn sbarduno canlyniad Barnet sylweddol i Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn caniatáu iddynt ddarparu'r gwasanaethau cymorth sydd eu hangen ar ofalwyr di-dâl i gael seibiant wythnosol.

Mae mwy na 6,300 o bobl yn Aberconwy yn gofalu am bobl oedrannus, anabl neu fregus yn ystod pandemig Covid.

Mewn llythyr at Ganghellor y Trysorlys, Rishi Sunak, mae Ed Davey yn tynnu sylw at ymchwil gan Carers UK yn dangos hynny yn genedlaethol:

  • Nid yw 64% o ofalwyr wedi gallu cymryd unrhyw seibiannau o’u rôl ofalu yn ystod y pandemig,
  • Mae 74% yn teimlo'n lluddedig ac wedi treulio o ganlyniad i ofalu yn ystod Covid
  • Dywed 44% eu bod yn cyrraedd pwynt torri.

Yng Nghymru mae'r broblem yn ddifrifol gyda bron i 30,000 o bobl ifanc o dan 25 oed yn gweithredu fel gofalwyr i'w teuluoedd gan gynnwys miloedd o dan 18 oed.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar y Canghellor i ddarparu mwy o gyllid yn ei fwdget ar 3ydd Mawrth, bydd unrhyw gyllid a ryddheir yn cael sgil-effaith ar gyllid i Lywodraeth Cymru.

Wrth lansio’r ymgyrch, dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Ed Davey:

Mae ein gofalwyr yn haeddu mwy o gefnogaeth, ond yn aml maen nhw'n cael eu hanghofio a'u hanwybyddu gan  nhw sydd yn rym.

Rhaid i’r Canghellor beidio ag anwybyddu gofalwyr. Rhaid iddo ddarparu cyllid brys nawr, er mwyn rhoi seibiant i ofalwyr o'r diwedd.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn gweithio i adeiladu cymdeithas fwy gofalgar wrth inni ddod allan o’r pandemig hwn.”

 

Ychwanegodd Rhys Jones, Llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol dros Aberconwy:

Mae gofalwyr Aberconwy yn gwneud gwaith anghredadwy a phwysig tu fewn amgylchiadau anodd.

Mae gofalwyr di-dâl Aberconwy wedi ysgwyddo cyfrifoldebau gofalu cynyddol yn ystod y pandemig hwn. Nid yw’r mwyafrif wedi gallu cymryd seibiant ers i’r pandemig ddechrau. Mae'r mwyafrif wedi blino'n lân.

Mae’r sefyllfa’n boenus i'n gofalwyr ifanc gan nad ydyn nhw’n cael mynediad at Lwfans Gofalwr, heb i’w rhieni na’u gwarcheidwaid gael eu tynnu o fudd-daliadau plant.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn sefyll i fyny dros ofalwyr ac yn galw ar y Llywodraeth i roi seibiant iddyn nhw.”


Share this post on social media: