English Site

Diwrnod Amgylchedd y Byd


Ers 1974, cynhaliwyd Diwrnod Amgylchedd y Byd yn flynyddol ar y 5ed o Fehefin. Mae'r diwrnod wedi bod yn ddigwyddiad blaenllaw i hyrwyddo ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol a bygythiadau o lygredd morol i orboblogi pobl. Mae'r diwrnod wedi tyfu i fod yn llwyfan byd-eang ar gyfer allgymorth cyhoeddus, gyda chyfranogiad gan dros 143 o wledydd yn flynyddol.

Eleni, thema’r diwrnod yw ‘Adfer y Genhedlaeth’. Mae dros 4.7 miliwn hectar o goedwigoedd - ardal sy'n fwy na Denmarc - yn cael ei cholli bob blwyddyn. Dyna un cae pêl-droed bob tair eiliad. Mae dros hanner gwlyptiroedd y byd wedi diflannu yn y ganrif ddiwethaf.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy wedi bod yn galw am ddatganiad argyfwng bioamrywiaeth a natur ac rydym am wybod pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn deffro i'r brwydr?

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy wedi ymrwymo i gyflwyno Cynllun Gwrychoedd ac Ymylon ar hyd Conwy, ac i droi pob tref yn y Sir yn Dref Goed. Datrysiadau lleol yw'r rhain i helpu'r ymdrechion i adfer ein natur a'n bioamrywiaeth.

I ddarganfod mwy am yr hyn y gallwch ei wneud i helpu i fynd i'r afael â llygredd aer ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd, ewch https://www.worldenvironmentday.global/


Gallwch ddilyn y digwyddiadau ar gyfryngau cymdeithasol trwy'r tagiau hash #GenerationRestoration a #WorldEnvironmentDay


Share this post on social media: