English Site
< Back

Sue Shotter

Y Cynghorydd Susan Shotter

Rwyf wedi cynrychioli ward Marl ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ers 2011 ac yn eistedd ar nifer o bwyllgorau sy'n ymwneud â Gofal Cymdeithasol ac Iechyd. Rwyf hefyd yn eistedd ar bwyllgor Cynghori Harbwr Conwy a'r pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Ein Tîm