English Site

Amdano Ni

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy yn bodoli i adeiladu a diogelu cymdeithas deg, rydd ac agored, lle ceisiwn gydbwyso gwerthoedd sylfaenol rhyddid, cydraddoldeb a chymuned, ac lle na fydd unrhyw un yn cael ei gaethiwo gan dlodi, anwybodaeth na chydymffurfiaeth.

Rydym yn hyrwyddo rhyddid, urddas a lles unigolion, rydym yn cydnabod ac yn parchu eu hawl i ryddid cydwybod a'u hawl i ddatblygu eu doniau i'r eithaf. Ein nod yw gwasgaru pŵer, meithrin amrywiaeth a meithrin creadigrwydd.

Flag: Wales on Twitter Twemoji 13.0.2

Hyderwn bobl leol i wneud penderfyniadau am eu bywydau a'u cymunedau. Dylai fod gan bobl y pŵer, yr hyblygrwydd a'r adnoddau i newid pethau er gwell.

Credwn mai ffederaliaeth yw'r dyfodol gorau i Gymru a byddwn yn parhau i ymgyrchu dros hynny.

Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r blaid fwyaf pro-Ewropeaidd yng ngwleidyddiaeth Prydain. Credwn yn wirioneddol ein bod yn gryfach gyda'n gilydd, a bydd rhyngwladoliaeth bob amser yn un o'n gwerthoedd craidd.

Rydym yn rhyngwladolwyr oherwydd bod rhai nodau'n rhy fawr i wladwriaethau eu cyflawni ar eu pennau eu hunain. Mae newid yn yr hinsawdd ac amgylchedd iach yn ddau.