English Site

Amdano Ni

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Aberconwy yn bodoli i adeiladu a diogelu cymdeithas deg, rydd ac agored, lle ceisiwn gydbwyso gwerthoedd sylfaenol rhyddid, cydraddoldeb a chymuned, ac lle na fydd unrhyw un yn cael ei gaethiwo gan dlodi, anwybodaeth na chydymffurfiaeth.

Darllen mwy